| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

To był udany rok – dużo inwestycji i dobra polityka społeczna to mocne strony początku naszej kadencji. Pierwszy rok nowej, pięcioletniej kadencji Rady Powiatu oraz Zarządu to rok rekordowy – na inwestycje mieliśmy 61 milionów złotych, z których prawie 32 miliony wydaliśmy na drogi! Znaczące inwestycje widać też w oświacie.

Budujemy szkoły

Największą oświatową inwestycją jest rozbudowa Zespołu Szkół nr Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, dzięki której zwiększy się liczba sal lekcyjnych – jej koszt to 5 milionów złotych. W Górze Kalwarii wyremontowaliśmy kolejne piętro internatu „Budowlanki”, a w Konstancinie-Jeziornie za kwotę 3,6 miliona zł przeprowadziliśmy remont w ZS im. Wł. St. Reymonta.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy Alei Brzóz w Piasecznie

Wspieramy potrzebujących

Rozbudowaliśmy Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach–Pęcherach, gdzie powstał Środowiskowy Dom Samopomocy. ŚDS jest przeznaczony dla 45 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Na jego wyposażenie i bieżącą działalność pozyskaliśmy ponad 300 tys. zł ze środków Wojewody Mazowieckiego.
W Górze Kalwarii natomiast wyremontowaliśmy dawny budynek łączności znajdujący się na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze, do którego zostanie przeniesiona filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Swoje miejsce znajdą tutaj także Warsztaty Terapii Zajęciowej, dzięki czemu ilość liczba uczestników WTZ będzie mogła wzrosnąć do co najmniej 70 osób.

Trwa rekrutacja do nowo otwartego Środowiskowego Domu Opieki w Pęcherach

Najciekawszą tegoroczną inicjatywą powiatu z zakresu polityki społecznej jest powołanie Bazy Wolontariatu, która przy pomocy koordynatora łączy osoby potrzebujące pomocy, np. w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw czy zwykłym spędzeniu czasu, z osobami, które chcą pomóc. W Bazie mamy już 35 wolontariuszy oraz podobną liczbę potrzebujących. - Wypełniamy tym samym lukę braku asystentów osób niepełnosprawnych – mówi członek zarządu Ewa Lubianiec.

W czerwcu odbyło się pierwsze spotkanie Powiatowej Bazy Wolontariatu

Zakres działania bazy obejmuje również pomoc dla zwierząt oraz organizacje pozarządowe potrzebujące wsparcia wolontariuszy. Zainicjowaliśmy też „Akademię Czujnego Rodzica” – cykl spotkań w formie wykładów psychoedukacyjnych dla rodziców, pedagogów i psychologów. Akademia okazała się prawdziwym hitem – skorzystało z niej ponad 400 osób.

 

Poprawiamy bezpieczeństwo

Na drogi mieliśmy w budżecie przeznaczone 31,5 miliona złotych, ale dzięki udanej współpracy z gminnymi samorządami, wydaliśmy więcej.
- Dzięki współfinansowaniu przez gminy naszych inwestycji możemy zrobić więcej dla mieszkańców – mówi starosta Ksawery Gut.
Co zrobiliśmy? 5 rond, prawie 11 km dróg, 2 530 m ścieżek rowerowych, 7 670 m chodników. To sporo jak na jeden rok, ale wiemy, że są to inwestycje konieczne. Na rondo w Gołkowie, na nową nawierzchnię Głównej, czy rondo w Chylicach mieszkańcy czekali od wielu lat.

Rondo w Gołkowie

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W - ul. Marii Świątkiewicz w Mrokowie dofinansowana przez Samorząd Gminy Lesznowola w formie dotacji celowej w kwocie 3 mln zł

Na przyszły rok opracowaliśmy także projekty rond w Krupiej Wólce i Piskórce. Dzięki inwestycjom drogowym zwiększa się bezpieczeństwo użytkowników, ale także jakość życia naszych mieszkańców.

 

Aktywizujemy zawodowo

Bezrobocie w powiecie wciąż spada i wynosi obecnie 3,2%. Powiatowy Urząd Pracy szkoli bezrobotnych, pracowników oraz pracodawców, przyznaje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refunduje stanowiska pracy, składki do ZUS oraz dofinansowuje zatrudnienie dla osób w wieku 50+.

 W tym roku PUP w Piasecznie na aktywizację zawodową przeznaczył prawie 7 mln zł – z czego 3,5 mln to środki pozyskane z Unii Europejskiej. W aktywizacji lokalnego rynku pracy niewątpliwie pomocny będzie nowy budynek Urzędu Pracy przy ul. Czajewicza w Piasecznie, którego budowa jest już na ukończeniu.


Wspieramy uczniów

Z powodu reformy oświaty stanęliśmy przed dużym wyzwaniem. W naszych szkołach średnich musieliśmy pomieścić tzw. „podwójny rocznik”. W zeszłym roku do klas pierwszych szkoły średnie przyjęły 1027 uczniów. W tym roku te same szkoły musiały przyjąć do pierwszych klas aż 2371 uczniów! Ale udało się. Wszyscy absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych, którzy wybrali szkoły powiatowe znaleźli w nich miejsce.


Rozwijamy społeczeństwo obywatelskie

W tym roku, z inicjatywy radnych PiS, po raz pierwszy realizujemy Budżet Obywatelski. Nasi mieszkańcy sami zgłaszali projekty, a potem w głosowaniu wybrali te, które zostaną zrealizowane. Dzięki temu w przyszłym roku w naszym powiecie pojawi się m.in. poduszkowiec, którego używać będą ratownicy WOPR oraz dużo miododajnych drzew.

Wiemy jak ważna dla nas wszystkich jest działalność organizacji pozarządowych, dlatego staramy się je wspierać. W tym roku współfinansowaliśmy wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych zrealizowanych przez organizacje. - Mamy nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym kładziemy nacisk na współpracę także pozafinansową. Jeszcze w tym roku wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczęliśmy cykl darmowych szkoleń dla organizacji – mówi wicestarosta Zdzisław Lis. – W przyszłym roku na współpracę finansową z organizacjami przeznaczymy z własnych i zewnętrznych środków ok. 3,5 miliona złotych.

Budujemy, inwestujemy, wspieramy - pracujemy dla Was, a naszym głównym dochodem są Wasze podatki. Dziękujemy za nie. Chcemy być otwartym urzędem, który dzięki współpracy z mieszkańcami dobrze wykonuje swoje zadania.